Polityka prywatności


I  Informacje ogólne.

1. Niniejsza polityka prywatności ma na celu zabezpieczenie, ze szczególną starannością Danych    Osobowych Klientów, Odwiedzajacych witrynę internetową Marvin.pl .

2. Administratorem Państwa Danych  Osobowych jest firma Marvin Mariusz Pietruczuk z siedzibą 15-784 Białystok ul. Botaniczna 9A lok.3U

3. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

4. Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności zostaną opublikowane na witrynie Marvin.pl .

5. Obecnie obowiązuje wersja Polityki Prywatności z dnia 24.05.2018r.

II Rodzaj przetwarzania danych, cel ich przetwarzania oraz czas ich przechowywania.

1. Administrator zbiera informację o następujących danych:

– informacje kontaktowe ( imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr. telefonu),

– informacje o płatnościach ( wszelkie dane z kart płatniczych i dane z płatności wykonanej za pomocą rachunku bankowego),

– informacje dotyczące obsługi klienta ( zapytania kliena, historia napraw, itp.),

– informacje o zakupach i transakcjach,

2. Zgodnie z RODO zbierane przez Administratora Państwa Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi i służą do:

-obsługi zgłoszeń napraw serwisowych,

-kontaktowania sie z Państwem przez dostępne kanały komunikacji w celach świadczonej usługi,

-zwrotu do Klienta przedmiotu po wykonanej usłudze,

-rozliczeń dla celów podatkowych i rachunkowych,

3. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz ( o ile jest to niezbędne) okres przedawnienia roszczeń.

III Informacje dodatkowe o zbieraniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych.

1. Dane Osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych w sądzie lub innych działaniach prawnych zwiazanych z niewłaściwym korzystaniem z witryny Marvin.pl oraz świadczonych usług.

2.Ponadto Administrator Danych Osobowych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie organów władzy państwowej.

IV Prawa Klientów dotyczące ich Danych Osobowych.

1. Zgodnie z RODO przysługują Państwu prawa do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-sprostowania (poprawienia) swoich danych,

-żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

-przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Podanie danych jest dobrowolne z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie usługi.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

V Pliki Cookies (ciasteczka).

1.  Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Urzytkownika oraz optymalizacji z jej korzystania; w tym pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Urzytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

– marketingowym, w tym poprzez analizę preferencji Użytkowników

– popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/

4.  W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.

– Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Urzytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

-Cookies „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Urzytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

5. Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.

6. Pliki cookies mogą być usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

-Internet Explorer;

-Microsoft Edge;

-Chrome;

-Safari;

-Firefox;

-Opera;

-Android;

-Safari (iOS);

-Windows Phone;

-Blackberry.

8. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

9. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Strony Internetowej.

VI Zabezpieczenie Danych Osobowych.

1. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony Internetowej, stosując wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych, zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz usług przetwarzania.

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, Danych Osobowych w tym także podejrzenia udostępniania plików zawierające wirusy, należy zgłaszać Administratorowi na adres biuro@marvin.pl.

VII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.